Міжнародний проект програми Європейського Союзу Erasmus+ напряму KA2. №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання- MoPED»
Термін дії проекту з 15 жовтня 2017 р. – по 14 жовтня 2020 р. (36 місяців)

Мета проекту:

модернізація навчальних планів педагогічних ЗВО України шляхом використання сучасник практик і методик викладання із залученням ІКТ та найсучасніших методів дослідження результатів

Цілі проекту:

– розробка сучасних навчальних матеріалів з методики викладання STEAM предметів;
– розробка та акредитація 18 семестрових дисциплін, включених в навчальні плани ЗВО України, та їх акредитація на інституційному рівні, що забезпечить модернізацію навчальних програм освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» кожного університету України;
– забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських ЗВО – партнерів проекту;
– налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими ЗВО, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу;
– створення “Інноваційного класу” у кожному українському ЗВО – партнеру проекта, який розглядатиметься як навчальний простір ХХІ століття, побудований на основі кращих європейських практик

У жовтні 2017 року ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» розпочав роботу в межах проекту Європейського Союзу Erasmus+ KA2№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)» – «Модернізація педагогічної вищої освіти шляхом застосування інноваційних засобів викладання».

Партнерами проектує Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), Університет Деусто (Більбао, Іспанія), Університет науки й технологій (Краків, Польща), Кіпрський університет (Агландзія, Кіпр), Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Переяслав-Хмельницький, Україна), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Умань, Україна), Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (Одеса, Україна), Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Старобільськ, Україна) та ТОВ «Якість України» (Київ, Україна).

MoPED – це перший проект, у якому аплікантом та грантхолдером виступає консорціум університетів України на чолі із Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна). Його метою є модернізація навчальних планів українських закладів вищої освіти педагогічного профілю шляхом упровадження сучасних методик викладання із застосуванням ІКТ і методів оцінки результатів.

У процесі реалізації проекту планується вирішення таких завдань:

– розробити нові навчальні дисципліни із застосуванням технології STEAM-освіти (science – природничі науки, technology – технології, engineering – технічна творчість, arts – мистецтво, math – математика), а також оновити зміст тих предметів, що вже викладаються;

– провести тренінги для викладачів педагогічних університетів України, які є партнерами проекту, з метою поширення здобутого професійного досвіду;

– створити у кожному українському педагогічному закладі вищої освіти «Інноваційний клас» (ICR) – своєрідний освітній простір 21 століття, побудований на основі найкращих європейських практик;

– забезпечити співпрацю між європейськими й українськими педагогічними університетами, вчителями шкіл та асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного обміну.

У межах проекту університетом передбачається здійснення аналізу навчальних планів підготовки майбутніх фахівців педагогічних спеціальностей, потреб та вимог шкіл; розроблення нових навчальних дисциплін; проведення тренінгів для викладачів, учителів; викладання курсу професійної англійської мови для педагогічних працівників тощо.

Проект «MoPED» спрямований на модернізацію навчальних програм в Україні шляхом організованої співпраці й обміну досвідом фахівцями-практиками європейських та українських закладів вищої освіти. Викладачі та студенти, які взяли участь у проекті, будуть зареєстровані у спільнотах eTwinning та School Education Gateway для того, щоб ділитися своїми навчальними матеріалами, ідеями, здобутками тощо. Такі зв’язки підтримують мультикультурну співпрацю між педагогами, а отже, впливають на освіту як в Україні, так і в ЄС.