Міжнародний проєкт програми ЄС Erasmus + KA 2. №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED»

15 жовтня 2017 року – 14 квітня 2021 року

Результати проєкту:

– розроблено сучасні навчальні матеріали з упровадження елементів STEAM освіти в освітній процес;
– розроблено та акредитовано 18 семестрових дисциплін, включених в навчальні плани ЗВО України, що забезпечить модернізацію навчальних програм освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» кожного університету України;
– проведено серії тренінгів для викладачів українських ЗВО – партнерів проєкту, та для вчителів закладів початкової, середньої та професійної освіти;
– створено “Інноваційний клас” у кожному українському ЗВО – партнеру проєкта, який розглядається як навчальний простір ХХІ століття, побудований на основі кращих європейських практик.
Інноваційний клас на базі нашого ЗВО:

*«This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein»

Перейти до вмісту